Top
Sistem Teknik Isı Mühendisliği / Brülör Memesi Ne İşe Yarar?

Brülör Memesi Ne İşe Yarar?

Brülör memesi ne iş yarar dediğimiz zaman öncelikle brülörler, yakıtı hava ile karıştırarak yakan cihazlardır. Bu cihazlarda yakıtın hava ile karıştırılması, brülör memeleri tarafından yapılır. Brülör memeleri, yakıtın püskürtülmesini ve hava ile karıştırılmasını sağlayan, brülörlerin en önemli parçalarından biridir.

Brülör Memesi Nasıl Çalışır?

Brülör memesi, yakıtın yüksek basınç altında püskürtülmesini sağlayan bir cihazdır. Meme üzerinde bulunan küçük deliklerden geçen yakıt, yüksek hızda püskürtülür. Bu püskürtme işlemi, hava ile karıştırılarak yanma işleminin gerçekleşmesini sağlar.

Brülör Memesi Çeşitleri

Brülör memeleri, yakıtın türüne ve püskürtme şekline göre farklı çeşitlerde üretilir.

Yakıt Türü

Brülör memeleri, yakıtın türüne göre iki ana gruba ayrılır:

 • Gaz Brülör Memeleri: Doğalgaz, propan veya LPG gibi gazları yakmak için kullanılır.
 • Sıvı Yakıt Brülör Memeleri: Mazot, fuel oil veya kömür tozu gibi sıvı yakıtları yakmak için kullanılır.

Püskürtme Şekli

Brülör memeleri, püskürtme şekline göre de üç ana gruba ayrılır:

 • Düz Brülör Memeleri: En yaygın kullanılan brülör memesi türüdür. Düz bir yüzeye sahip olan bu memeler, yakıtı düz bir şekilde püskürtür.
 • Nokta Brülör Memeleri: Nokta şeklinde bir yüzeye sahip olan bu memeler, yakıtı nokta şeklinde püskürtür.
 • Difüzör Brülör Memeleri: Difüzör adı verilen bir elemana sahip olan bu memeler, yakıtı daha geniş bir alana püskürtür.

Brülör Memesi Seçimi

Brülör memesi seçimi, brülör sisteminin özelliklerine ve yakıt türüne göre yapılır.

Brülör sisteminin özelliklerine göre brülör memesi seçimi yapılırken şu faktörler göz önünde bulundurulur:

 • Brülör sisteminin gücü
 • Brülör sisteminin yakıt tüketimi
 • Brülör sisteminin verimliliği

Yakıt türüne göre brülör memesi seçimi yapılırken şu faktörler göz önünde bulundurulur:

 • Yakıtın türü
 • Yakıtın basıncı
 • Yakıtın viskozitesi

Brülör memeleri, brülör sistemlerinin en önemli parçalarından biridir. Yakıtın hava ile karıştırılmasını sağlayarak yanma işleminin gerçekleşmesini sağlayan bu memeler, brülör sisteminin verimliliğini ve performansını doğrudan etkiler.