Top

Çevre Politikası

Sistem Teknik Isı Mühendisliği / Çevre Politikası

Sistem Teknik Mühendislik ve çalışanları olarak “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonumuz çerçevesinde, ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uygun, sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda tüm süreçlerimizde çevre performansımızı arttırmak için çevre yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesine ve çevrenin korunmasına ilişkin taahhütlerimiz aşağıdadır:

• Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması,

• Doğal kaynakların tüm süreçlerde verimli kullanılması,

• Yaşam döngüsü boyunca tüm süreçlerimizde çevresel etkilerin ve risklerin kaynağında önlenmesi,

• Döngüsel ekonomi yaklaşımının uygulanması,

• Sürdürülebilirlik yaklaşımının öncelikli kılınması ve iklim krizi ile mücadele,

• Yasal mevzuatların uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

• Çevre dostu ürünlerin üretilmesi,

• Doğal ekosistem ortamlarının ve biyoçeşitliliğin korunması,

• Tüm çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve toplumun çevre bilincinin arttırılması.

Yukarıda belirtilen ilkelerimizle, faaliyetlerimizi Kalite, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sera Gazı Yönetim Sistemleri, sürdürülebilirlik yaklaşımımız ve Global İş Etiği İlkelerimiz ile bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektörümüzde lider bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

st sosyal medya dogal 1 - Çevre Politikası