Top
Sistem Teknik Isı Mühendisliği / Brülör Ne İşe Yarar ?

Brülör Ne İşe Yarar ?

Mekanik tesisat sistemlerinde önemli bir rol oynayan brülörler, yakıtın hava ile karıştırılmasını sağlayarak kazanlarda verimli bir yanma süreci oluştururlar.

Brülör, temel olarak yakıtın hava ile karıştırılmasını ve ardından kontrol edilerek yanmasını sağlayan bir cihazdır. Özellikle kazan sistemlerinde kullanılan bu cihazlar, enerji verimliliğini artırmak ve yakıtın tam olarak yanmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Brülörler, yakıt türüne göre sıvı yakıtlı brülörler ve gaz yakıtlı brülörler olarak ikiye ayrılır. Sıvı yakıtlı brülörler, fuel oil, motorin gibi sıvı yakıtları yakmak için kullanılır. Gaz yakıtlı brülörler ise doğalgaz, LPG gibi gaz yakıtları yakmak için kullanılır.

Brülörler, çalışma şekline göre de iki ana gruba ayrılır:

  • Açık alevli brülörler: Bu tip brülörlerde, yakıt ve hava doğrudan kazanda buluşarak yanar.
  • Kapalı alevli brülörler: Bu tip brülörlerde, yakıt ve hava ayrı ayrı kazana verilir ve kazan içinde karıştırılarak yanar.

Brülörün Çalışma Prensibi

Brülörler, temel olarak üç ana parçadan oluşur:

  • Yakıt besleme sistemi: Yakıtı brülörün yanmasına hazırlayan sistemdir.
  • Hava besleme sistemi: Havayı brülörün yanmasına hazırlayan sistemdir.
  • Alev kontrol sistemi: Yanmanın kontrolünü sağlayan sistemdir.

Yakıt besleme sistemi, yakıtı brülörün yanmasına uygun hale getirir. Yakıt, bu sistemde pompa, filtre, basınç regülatörü gibi elemanlardan geçerek brülörün yanmasına hazır hale gelir.

Hava besleme sistemi, havayı brülörün yanmasına uygun hale getirir. Hava, bu sistemde fan, hava filtresi, hava damperi gibi elemanlardan geçerek brülörün yanmasına hazır hale gelir.

Alev kontrol sistemi, yanmanın kontrolünü sağlar. Bu sistem, alevin büyüklüğünü, parlaklığını ve sıcaklığını kontrol ederek yanmanın verimli ve güvenli olmasını sağlar.

Brülörün Faydaları

Brülörlerin başlıca faydaları şunlardır:

  • Yakıtın verimli bir şekilde yakılmasını sağlar.
  • Kazanın ömrünü uzatır.
  • Egzoz gazı emisyonlarını azaltır.
  • Isıtma ve soğutma maliyetlerini düşürür.